İŞLENMİŞ SUSAM

HİNDİSTAN - SORTEX MAKİNA KURUSU

hindistansortex

AFGANİSTAN(TAHİNLİ KIZARAN SİMİTLİK)

afaganistantahinli

YERLİ İMALAT
(SİMİTLİK SUSAM)

simitliksusam

YERLİ İMALAT
(PASTALIK SUSAM)

pastaliksusam

YERLİ İMALAT(PEKMEZLİK SUSAM)

pekmezlisusam

YERLİ İMALAT(TAHİNLİK SUSAM)

tahinliksusam

YERLİ İMALAT(KIZARAN SUSAM)

kizaransusam
Back to top